Blogi

Real story

Nagu paljud ukrainlased, sattus ka Olena Eestisse sõja tõttu. Varem elas ta Kiievis, kasvatas last, uskus perekondlikku õnne ja oli väga rõõmus, et tal õnnestus väljuda perekonna patriarhaalsest elukorraldusest ja minna tööle. Koos karjäärikonsultandiga koostas Olena professionaalse arengu...

IT Talent tiimi jaoks on väga oluline, et kursuse lõpetajad saaksid rakendada koolitusel saadud teadmisi ja oskusi oma igapäevases tööelus. Õpetaja jaoks pole paremat kiitust, kui tema õpilase edukas areng. Üks selline meeldiv tagasiside tuli Elina Suu’lt, kes läbis edukalt Kaasaegse värbamise...